Bento

  • Navn: Bento
  • Byggeår: 1938
  • Sted: Brunkollen
  • Grunnflate: Ca. 55 kvm + hems
  • Tomt: Ca. 9000 kvm
  • Eier: 2. Bestum Sjøspeidergruppe

Troppen brukte mye kretsens "Krakos" ("Kretsene Akershus og Oslo") i Nittedal. Det er et fint sted, men Bestumtroppene ville likevel gjerne ha egen speiderhytte. Daværende troppsledere Wilhelm "Billy" Sommerfeldt og Oluf Reed Olsen tok initiativet. De kjøpte nesten ni måls tomt ved Brunkollen. Den fikk de svært billig av Carl Løvenskiold. Tomten kosten 2.800 kroner, men godseieren selv betalte 2.000 kroner. Akkurat der hytta ligger hadde det vært en kullmile, så utgravingen ble mest øsing av sort kull i silende regnvær. Så startet byggingen av "Bento".("Bestum en og to" - det skulle også være en slags forkortelse for det italienske benvenuto = velkommen, og at "bento" er en japansk lunsjboks, viste de nok ikke :)

Guttene skulle selv være med å bygge, og hadde liten tid, så grunnmuren ble svært lav. Det har hytta slitt med siden - det blir lett råte der tømmeret ligger for nær bakken. Godseieren ga også tømmer til hytta, og skogsarbeidere hogget det ned. En innleid kar laftet hytta, med øks, sag - og hyssing! Alt utstyret ble fraktet opp fra Muren av speiderne. Det ble delvis båret opp og delvis fraktet med en selvbygget taubane. Taubane var sikkert praktisk og i alle fall morsomt for dem som var med. Det var Oluf som var troppsleder da, med Christian Gleditsch som assistent. Patruljene i de to troppene kappet om å delta mest. Rett før krigen sto "Bento" ferdig..

Hytta fikk navnet "Bento" etter navnet på de to troppene (Bestum 1 og 2). Det er også en slags forkortelse for det italienske benvenuto = velkommen). De to troppene samarbeidet tett og i en tid var de ledet av hver sin bror. Hytta beholdt navnet da 1. Bestum tropp ble nedlagt, men fortsatt finnes en avtale om at hvis 1. Bestum gjenoppstår, så skal de bli medeiere i hytta.