Om logoen

Mye detaljer - mye symbolikk

Logoen

Symbolbruken i logoen:
 1. Over våpenskjoldet:
  1. Kløverbladet og liljen representerer henhodsvis jente- og guttespeidersymbolene.
 2. Våpenskjoldet- delt i fire:
  1. De to løvene representerer brødrende Løvenskiold som i 1930 donerte tomt og tømmer til Bento (speiderhytten vår).
  2. De gule «dottene» er 9 gyldne speiderliljer.
  3. De blå og hvite horisontale stripene er flagget til Ullern bydel.
  4. Ankeret og tauet er sjøspeidingen. Tidligere var det en spaserstokk i denne delen av emblemet, men den ble byttet ut da vi gikk over fra å være landspeidere til å bli sjøspeidere i 1983.
 3. Under våpenskjoldet:
  1. Den forkortede versjonen av navnet vårt, som brukes til daglig.
 4. Rundt det hele:
  1. Pynt med grønnt fra naturen og en rød kant holder det hele sammen.